Gdzie jesteś: Strona główna -> MegaCAD -> MegaCAD 3D

Logo MegaCADa ... MegaCAD 3D

Wersje językowe programu: wersja polska wersja niemiecka wersja angielska

MegaCAD 3D - aktualnie 2016 3D - jest to wersja wzbogacona w stosunku do wersji 2D o zaawansowane modelowanie 3D wraz z wizualizacją. Jest to idealny produkt dla projektantów i technologów, którzy wykonują skomplikowane trójwymiarowe projekty techniczne. W programie można wykonać każdy trójwymiarowy i dwuwymiarowy projekt o dowolnym stopniu skomplikowania. Szeroka paleta poleceń oraz bibliotek, czynią z niego bardzo pożądane narzędzie do tworzenia dowolnie skomplikowanych modeli 3D. Wszystkie modele są automatycznie parametryzowane. Historia tworzenia modelu umożliwia na łatwą edycję, parametryzację oraz tworzenie rozwiązań alternatywnych. Dynamicznie połączona dokumentacja 2D pozwala na oddzielne generowanie rysunków 2D każdego elementu wchodzącego w skład modelu. W przypadku wprowadzania zmian w modelu jest ona automatycznie aktualizowana. Zawiera pakiet bibliotek PL z zakresu konstrukcji stalowych, połączeń oraz instalacji sanitarnych. Jednocześnie wymiana danych przez wiele formatów 3D i 2D pozwala na współpracę z dowolnym innym projektantem.
MegaCAD 3D - może być podstawą dla wielu różnych aplikacji (m. in. patrz aplikacje: Unfold, SF oraz symulacja ruchu - Kinematyka).
MegaCAD 3D gwarantuje szybkość modelowania 3D, łatwy start w oraz doskonały stosunek ceny do jakości. W bardzo krótkim czasie można poznać program i sprawnie się nim posługiwać. Czas szkolenia łącznie z modelowaniem 3D wynosi ok. 25 godzin.

więcej .....

Projekt koparki - model 3D

Informacje - otwarcie pliku (mały, niska jakość)
Informacje - otwarcie pliku (duży, normalna jakość)
Informacje - pobranie pliku (duży, spakowany)
Przejście do pobrania wersji testowej

Najważniejsze funkcje MegaCADa
Podgląd plików za pomocą slajdów/Zoom +/+
Punkty konstrukcyjne (sposoby wskazywania) 30
Wybór elementów (sposoby) 25
Linie (w tym krzywe) / Izometria 68(5)/+
Punkty (konfiguracja, parametryzowane macierze) 10/+
Okręgi (parametryzowane macierze) 37/+
Łuki 33
Elipsy i ich wycinki 22
Kreskowanie (zamalowywanie) +(+)
Linie wymiarowe / konfiguracja 21/+
Teksty 26
Informacje o elemencie/dynamiczna zmiana +/+
Informacje matematyczne 30
Wczytywanie i zapis przy pomocy schowka +
Konfigurowanie grubości elementów +
Import/Export DXF 2D, DWG 2D +/+
Funkcje edycji dociąganie, wycinanie itp. 17
Funkcje edycji: rozciąganie, kopiowanie, obracanie, itp. 13
Fazowanie, zaokrąglanie +
Edycja Drag&Drop, Wymiarowanie Drag&Drop +/+
Wykazy użytych i opisanych elementów plik (rysunek) +/+
Wczytywanie, zapis i obróbka formatów bitmapowych +/+/+
Definiowanie skrótów klawiaturowych +
Definiowanie zestawów atrybutów +/+60
Interpreter C/Programy zewnętrzne *.exe, *.dll +/+
Parametryzacja 2D +
Zaawansowane menu zarządzania warstwami i grupami +(35)
Modele bryłowe / parametryzacja 3D 31/+
Modele powierzchniowe / parametryzacja 3D 29/+
Arytmetyka i obróbka brył +
Powiązania pomiędzy bryłami +
Historia tworzenia modelu/edycja historii +
Import/Export IGES 3D, SAT, SAB, STL +
Edycja kształtu bryły - rozciąganie, przesuwanie otworów itp. +
Arytmetyka z zaokrąglaniem i fazowaniem krzywych przenikania +
Interaktywne połączenie modelu 3D z przekrojami i rzutami 2D +
Konstruowanie krzywych przenikania +
Tworzenie rozwiązań alternatywnych +
Arytmetyka powierzchni oraz brył i powierzchni +
Wizualizacja OpenGL/Materiały/Oświetlenie/Kamera +/+/+/+
Współpraca z Excell / Access +/+