Gdzie jesteś: Strona główna -> MegaCAD

... trochę historii i dziś - MegaCAD  

MegaCAD - logo 3D

MegaCAD jest programem szybko rozpowszechniającym się na naszym rynku. Po raz pierwszy w Polsce pojawił się w 1992 roku. Startował od oznaczenia 2.01. Po drodze pojawiło się wiele wersji, a niedawno miały swą promocję najnowsze: MegaCAD 2016 2D i 2016 3D. Obecnie w Polsce, posługując się MegaCADem projektuje około 5000 firm.
MegaCAD jest programem umożliwiającym przede wszystkim tworzenie dowolnych projektów technicznych. Dodatkowe aplikacje umożliwiają projektowanie w wyspecjalizowanych branżach. Zastosowano dwukierunkową konwersję plików graficznych w formatach: DXF, DWG, CDL, SAT, STL i wielu innych.
MegaCAD na początku był systemem dwuwymiarowym i pozwalał na stworzenie dowolnej dokumentacji technicznej. Sam program od swojego początku projektowano (i nadal jest rozwijany) z położeniem szczególnego nacisku na prostotę i intuicyjność obsługi. Już w pierwszych wersjach pracujących pod systemem operacyjnym DOS, obsługę programu oparto na ikonach. Jednocześnie system podpowiedzi prowadził użytkownika za rękę. Wszystko to powodowało, że pomimo bogactwa funkcji i opcji, przeciętny użytkownik opanowywał obsługę programu w bardzo krótkim czasie. Następnym znaczącym krokiem było wprowadzenie wersji trójwymiarowej. Pozwalała ona na projektowanie modeli 3D, ich wizualizację oraz tworzenie dokumentacji 2D. W wersji tej dostępna była również wizualizacja zaprojektowanego modelu.
MegaCAD aktualnie jest rozwijany są trzech podstawowych wersjach systemu: Lt, 2D i 3D. Każdą z nich przeznaczono dla odrębnej grupy użytkowników. Szczególny nacisk (oprócz rozwijania możliwości projektowania) został położony na wygodę edycji oraz parametryzację (wersje 2D i 3D). Narzędzia typu "kliknij i zwymiaruj" lub "kliknij i zmień" znacząco skracają czas niezbędny na zaprojektowanie każdego elementu.
MegaCAD wersje testowe. Na ile MegaCAD jest przydatny do projektowania w Państwa firmie, można sprawdzić zaznajamiając się z wersją DEMO, umożliwiającą wypróbowanie wszystkich funkcji. Jest to pełna wersja programu z ograniczeniem na czas działania (30 dni od instalacji).

Przykładowy model 3D
MegaCAD - różnice pomiędzy wersjami

Pobieranie wersji testowych (30-sto dniowych)