Gdzie jesteś: Strona główna -> MegaCAD -> MegaCAD 2D

Logo MegaCADa ... MegaCAD 2D

Wersje językowe programu: wersja polska wersja niemiecka wersja angielska

MegaCAD 2D - aktualnie 2016 2D - jest to wersja wzbogacona w stosunku do wersji 2D OEM o cały szereg funkcji 2D oraz proste modelowanie 3D wraz z wizualizacją. Jest to idealny produkt dla projektantów i technologów, którzy wykonują skomplikowane dwuwymiarowe i proste trójwymiarowe projekty techniczne. W programie można wykonać każdy dwuwymiarowy projekt o dowolnym stopniu skomplikowania. Szeroka paleta poleceń oraz bibliotek, czynią z niego bardzo pożądane narzędzie do tworzenia dowolnie skomplikowanej dokumentacji 2D. Zawiera pakiet bibliotek PL z zakresu konstrukcji stalowych, połączeń oraz instalacji sanitarnych. Jednocześnie wymiana danych przez formaty DWG i DXF pozwala na współpracę z dowolnym innym projektantem.
MegaCAD 2D gwarantuje szybkość projektowania, łatwy start w oraz doskonały stosunek ceny do jakości. W bardzo krótkim czasie można poznać program i sprawnie się nim posługiwać. Czas szkolenia wynosi ok. 15 godzin.

więcej .....

Fragment ekranu z menu linii i wymiarowania

Informacje - otwarcie pliku (mały, niska jakość)
Informacje - otwarcie pliku (duży, normalna jakość)
Informacje - pobranie pliku (duży, spakowany)
Przejście do pobrania wersji testowej

Najważniejsze funkcje MegaCADa
Podgląd plików za pomocą slajdów/Zoom +/+
Punkty konstrukcyjne (sposoby wskazywania) 30
Wybór elementów (sposoby) 25
Linie (w tym krzywe) / Izometria 68(5)/+
Punkty (konfiguracja, parametryzowane macierze) 10/+
Okręgi (parametryzowane macierze) 37/+
Łuki 33
Elipsy i ich wycinki 22
Kreskowanie (zamalowywanie) +(+)
Linie wymiarowe / konfiguracja 21/+
Teksty 26
Informacje o elemencie/dynamiczna zmiana +/+
Informacje matematyczne 30
Wczytywanie i zapis przy pomocy schowka +
Konfigurowanie grubości elementów +
Import/Export DXF 2D, DWG 2D +/+
Funkcje edycji dociąganie, wycinanie itp. 17
Funkcje edycji: rozciąganie, kopiowanie, obracanie, itp. 13
Fazowanie, zaokrąglanie +
Edycja Drag&Drop, Wymiarowanie Drag&Drop +/+
Wykazy użytych i opisanych elementów plik (rysunek) +/+
Wczytywanie, zapis i obróbka formatów bitmapowych +/+/+
Definiowanie skrótów klawiaturowych +
Definiowanie zestawów atrybutów +/+60
Interpreter C/Programy zewnętrzne *.exe, *.dll +/+
Parametryzacja 2D +
Zaawansowane menu zarządzania warstwami i grupami +(35)
Modele bryłowe / parametryzacja brył 20/-
Wizualizacja OpenGL/Materiały/Oświetlenie/Kamera +/+/+/+
Podstawowa arytmetyka i obróbka brył +
Współpraca z Excell / Access +/+