Gdzie jesteś: Strona główna -> MegaCAD wersja edukacyjna

Logo MegaCADa ... MegaCAD - wersja edukacyjna


MegaCAD - wersja edukacyjna

Projekt gaźnikaMegaCAD wersja edukacyjna - od grudnia 2012 r. oferujemy dla wszystkich szkół/uczelni oraz studentów/nauczycieli/wykładowców MegaCADa w wersji edukacyjnej. Program w wersji edukacyjnej jest to MegaCAD 2015 3D wraz z aplikacjami Unfold&SF (rozwijanie blach), ME (wspomaganie projektowania mechanicznego 2D), Konstrukcje Stalowe 2D i 3D oraz Kinematyką*.

  Wersja edukacyjna*:
  • jest bezpłatna,
  • nie różni sie niczym od wersji komercyjnej oprócz czasu działania,
  • jest dostępna dla każdej szkoły/uczelni,
  • jest dostępna dla każdego nauczyciela/wykładowcy,
  • jest dostępna dla każdego ucznia/studenta.
  Podstawowe informacje licencyjne:
  • Prawo użytkowania obejmuje*:
   • użytkowanie wyłącznie do celów edukacyjnych.
   • ważność licencji 2 lata. Po 2 latach wykorzystanie jest możliwe po przedłożeniu ponownie nowego zamówienia. W takim przypadku licencja do celów edukacyjnych zostanie przedłużona na okres następnych 2 lat oraz Użytkownik otrzyma nową wersję programu.
   • w przypadku ucznia/studenta lub nauczyciela/wykładowcy wykorzystanie na jednym komputerze będącym własnością Użytkownika.
   • w przypadku szkoły/uczelni wykorzystanie na wpisanej na zamówieniu ilości komputerów w jednym budynku szkoły.
  • Prawo użytkowania NIE obejmuje*:
   • korzystania z oprogramowania na innym komputerze - uczeń/student/nauczyciel/wykładowca.
   • korzystania z oprogramowania w innym budynku - szkoła/uczelnia.
   • komercyjnego wykorzystywania oprogramowania.
   • prowadzenia komercyjnych kursów i szkoleń.
   • prawa własności programu.
   • użyczania, wypożyczania itp. przedmiotu licencji.
*o ile nie zmienią się warunki uzyskania wersji edukacyjnej

Zamówienie dla szkoły/uczelni
Zamówienie dla ucznia/studenta lub nauczyciela/wykładowcy